<< Til registeret

Ved Løftets Bæger

Mel: Længe var Nordens

Blinkende Bægre
Brødre fra Borken
Tømmer med Tak for
Tiden den svandt.
Husker i Husets
sværtede Haller
:/: Vækkerens vaagne
Varslende Røst?:/:

Her i de tause
Ensomme Tier
Forskende flittig
Frugten vi fandt:
Klarhed i Tanker
Kvikhed i Tale,
:/: Samlede Sul i
Ansigtets Sved.:/:

Sønner af Borken
Lad os tilsammen
Broderskab drikke,
Brødre vi blev.
Stierne spredes
ofte i Støvet.
:/. Briste ej skulle
Broderskabs Baand.:/:

Sværger ved Borkens
Syvstrængte Lyre;
Borchernes Samfund
Svigtes ej skal!
Ej skal en Borcher
Svigtes i Nøden,
:/. Ej skal han kjende
Broderløs Bag.:/:

Jubelfest september 1889


<< Til registeret