<< Til registeret

Til de gamle Alumner

Mel.: Kong Kristian

Velkommen her til Fest i Nat
     I Borkens Hus!
Vi har hinanden Stævne sat
Som Værnere om samme Skat,
vi drager tyst den frem i Nat
     i Borkens Hus -
den gyldne Skat, de Ungdomsaar,
:/: den straaler, hvad der end forgaar,:/:
     i Glans.

Her spandt sig over Haven ud
     og Mure graa
ved Fester Sommernattens Skrud.
Her holdt vi Jul i Vintrens Slud
og lukked Mulm og Kulde ud
     fra Mure graa.
Og husker du din Lampes Kog
:/: I stuen ved din tavse Bog :/:
     paa Borch?

Du gav os, Borch, i Aar, der svandt
     et fælles Hjem.
Os Skæbnen hver sin Livsvæv spandt.
En gylden Traad, som i den randt,
er Mindet om den Tid, der svandt
     i dette Hjem
For den - vort Mindes lyse Skat -
:/: vort Ungdomshjem hav Tak i Nat,:/:
     Hav Tak!

5.12 1916


<< Til registeret