<< Til registeret

Vejviser til Borchs Kollegium

Mel.: Hist hvor Vejen slaar en Bugt

Hist hvor Strædet slaar en Bugt
ligger der et Hus saa Smukt.
Væggen er lidt skidengraa,
Ruderne er ganske smaa.
Solens Straaler sparsomt naar
til den gamle lærde Gaard.
Alma mater sine Sønner
her saa kongeligt belønner

Rask kun op ad Trappen gaa,
hvor du ringer dristigt paa;
straks der hales i en Snor,
dér hvor Portnerkonen bor,
og et kritisk Argusblik
du paa Vejen ind dig fik.
Mortensen saa værdigt spanker
paa de søde Pusselanker.

Ud i Havens Bladehang
styre Du din glade Gang!
Herkules gaar lidt i Knæ,
han skal ha' et Ben af Træ.
Skydeskiven urørt staar,
Muren alle Kugler faar.
Her du før ku' "laborere!.
men det maa du aldrig mere!

Ønsker Du da at bese
Borchs Kollegiums ny W.C.,
kan en Bog Du med dig ta',
vi har nemlig nok deraf'.
Holbergs Skrifter Du dig hent,
20 Bind i Pergament;
vores nye Læsestue
skulde vi jo gærne bru'e.

I sin nye Kurvestol
lér Inspector som en Sol;
Drengen er saa frisk og sund,
Æblekinden rød og rund.
han har trukket os herind
og har slidt det lille Skind.
Snart han i sin pæne Vugge
drømmer om de Engle smukke.

Kravl saa op paa tredie Sal,
sæt dig i vor nye Hal!
Godtfolk her Du finde vil,
Borchs Alumner strømmer til,
lytter i en salig Drøm
til Veltalenhedens Strøm.
Ellers de til dagligt lumre
hver især i deres Hum're.

Men i Aften kommer vi
i et muntert Kompagni,
takker Borch for glade Aar
i hans gamle, skumle Gaard.
her et venligt Hjem vi fandt,
Ungdomsvenner vi os vandt.
Vi ej glemmer gamle Ole,
derpaa kan I sikkert stole!

225-års jubilæum 2/12 1916


<< Til registeret