<< Til registeret
EFORENS PRIS.

(mel.: Josephin ...)

Hvem sætter Borchianerne højst på denne jord ?
Vor ...... ((gæt selv én gang!))
Hvem kan vi nemlig takke for, at vi på Borken bor ?
Vor .....

Hvem holder fast og mandigt om Coll.-Medic.'ens ror ?
Vor .....
Hvem styrer skuden fremad (selv om farten ej er stor) ?
Vor .....

Hvem er til hver en tid vor reserve-far-og-mor ?
Vor .....
Hvem siger, når det kniber: "Kom til mig, du lille nor!"
Vor .....

Hvem er i vort kulturliv en lysstærk meteor ?
Vor .....
Og hvem er i sit fag en veritabel Koh-i-Noor ?
Vor .....

Hvem holder lange taler og siger ..... (øh) kloge ord ?
Vor .....
Hvem plukker af vort sprog et ret så udsøgt blomsterflor ?
Vor .....

Hvem vil ved denne fest drikke mer' end nogen tror ?
Vor .....
Hvem bli'r allig'vel ikke mere fuld end som i fjor ?
Vor .....

Hvem tror I, vi skal hylde med tre HURRA i kor ?
Med HURRA i kor - HUH HURRA RA RA i kor ?
Vor søde eforinde og vor elskede efor,
-de efor, -for, -for, -de -de -de -de -de efor !


Skrevet af nr. 1267 PEH til sommerfesten 1967.

Sangen er skrevet til den drabelige selskabsbroder
Svend Holm-Nielsen,
men den senere efor, Erik A. Nielsen,
hvis drikkeevner er betydeligt ringere,
så sig nødsaget til  at indføre nedenstående alternative vers,
da han ved sin tiltræden genlancerede eforvisen:

Hvem må ved den fest ikke drikke for sin mor ?
Vor efor osv.
Hvem skal kun ha' en lille dram, før branderten bli'r stor ?
vor efor osv.


<< Til registeret