<< Til registeret
BORCHS PORTRÆT.

Mel.: "Pandeben! - godt det gror."

Ole Borch! - Dit Portræt
er at finde ej saa let.
Der er Masser af Portrætter;
men at sige, hvilket ret er,
hvordan eg'ntlig du saa ud,
volder meget Hovedbrud.

Kobberstik, Maleri - - -
alt man gaar og roder i;
men det gaar med alle Sorter
li'som med en Damhusmorder:
Hver Gang man paa én faar Ram,
er det li'godt ikke ham.

Fred'riksborg siges at
ha' den eftersøgte Skat;
dog har Borch her lysblaa Øjne,
saa det er vist fuldt af Løgne,
Bil'det er af Toorenvliet,
men det ligner bare skidt. -

Saa paa et Kobberstik
har man ogsaa faaet Kig.
Det er Borch! man ofte siger,
barsk og fyldig som en Kriger; -
men man ser ej, han er halt,
saa det er vist ogsaa galt.

End'lig en Medaillon
giver Borch paa ny Façon:
han er fin med Pibekrave. -
Her maa vi vel Manden have?!
Blot det ej en anden var,
saa var Sagen ganske klar!

Dog, er det end ej let
at opspore Borchs Portræt,
vil vi støve, søge, rode
i hvert Skab og hver Kommode.
Opgi'r vi blot ej vor Sag,
finder vi nok Borch en Dag!

7/4 1926.

--------

Da kom et Relief
for en Dag ved Slumpetræf.
Aldrig har vi vel kendt Mage:
Borch har Krøller, Dobbelthage!
Er det Ole? - Herregud,
saa han virk'lig saadan ud?

13/6 1970.

[Teksten, bortset fra sidste strofe, er i blysats på faner mærket "S. L. Møllers Bogtrykkeri 260737". Sidste strofe findes tilføjet i offset på nogle af disse faner.]