<< Til registeret
Inter Collegia.

Mel.: Kong Kristian ...

Regensen ned den gamle Lind,
C. Hostrup, Ploug,
med Aanders Vrimlen ud og ind,
Skandinavismens Foraarsvind,
Radikalismens Kuling strind
i Danmarks Skov,
og Pallesen og Uglen, Pip
Trekroner, V. P., Træk og Slip.
Sov, Sov.

Og Elers gæstmilde Logis
lidt Have bag,
hvor Kroket spilles ugevis,
hvor ind man træder stuevis,
fordi man bor paa Duevis
i Fællesslag.
Hvor Kuhr til Kaffen Basser gi'r,
Holt-Hansens fredede Revier.
God Dag!

Og Valkendorf med Vaabenskjold
frontespirsmykt
med Arbejdsro og pligttro Sold,
hvor Haven skimler sur og kold;
et frygtsomt, tomands Tennishold,
der server stygt.
Læs, læs, sluk Lampen ti en kvart,
hvad der er sovet, det er spar't.
Hvil trygt.

Studentergaardens Trillingfløj
og Løvekult,
hvor Stemningen er ungdomshøj,
mens Visdomspalmens spæde Løg
ret sælsomt gror i Solskinsspøg
fra Pult til Pult.
Der myldrer Bajre op med Lyst,
som røde Svampe sent i Høst.
Gro huldt.

Collegium Mediceum
habitamus,
fundatorem, virum magnum
Borrichem, a quo erectum,
et bonum et donum nostrum
collaudamus.
Audite voces canentes,
tempus, locum evadentes,
tempus, evadentes,
memoramus.

C. WELTZER (1929)