<< Til forsiden

Kollegiebetjent Nørholms erindringer, 1934-58


Den sidste portner på Borchs Kollegium, Otto Nørholm, skrev ved sin fratræden i 1958 en lille samling erindringer om sin tjeneste på kollegiet, anekdotiske men levende og uhøjtidelige. Bogen er en protokol i kvart, bladmål 22 x 17,7 cm., indbundet med 1 forsatsblad plus 48 linierede blade, hvoraf de 22 første (=s. 1-44) indeholder erindringerne i Nørholms hånd, mens de resterende er blanke. Her gengives de 44 beskrevne sider.

Highlights: K(onservativ) U(ngdom) i Gjeddegården 1935 s. 6-7; jubilæet 1941 s. 18-19; ildebrand 11. maj 1955 s. 23-25; Nørholms Træ s. 34; "Frk. Pedersens Jomfrukloster" s. 37-38; luftalarm s. 39 f.

Der er en biledfil for hver side. Hver fil er på ca. 130 KB, så tålmodighed er påkrævet, hvis man har en langsom netforbindelse.

Bind, forside.   Side: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  


Sun Sep 17 23:07:03 CEST 2000