Ide og ideal

Herved publiseres ni av i alt elleve foredrag fra Platonselskapets 23. symposium i Oslo. Symposiet ble arrangert ved Universitetet i Oslo 12.–14. juni 2015, og temaet var Ide og ideal.

Foredragene publiseres i den rekkefølgen de ble holdt.

Pål Rykkja Gilbert: “Sjel og ide i Platons Faidon”
Christian Marinus Taisbak: “Euklids platoniske klasseværelse”
Eiríkur Smári Sigur∂arson: “Den ideelle videnskab. Aristoteles’ herodoteiske platonisme”
Chr. Gorm Tortzen: “Prolegomena til Den platonske tyrandræber – en hellenistisk brevroman om Chion fra Herakleia”
Jonas Holst: “Venskab som ideal og erkendelsesvej til ideerne i udvalgte Platon-dialoger”
Torstein Tollefsen: “Theodor Studites’ forsvar for ikonene”
Verner Egerland: “Machiavelli och idealfursten”
Jens Fleischer: “Om symmetri og Woottons ‘very wild regularity’. Et æstetisk problem og dets forhandlingshistorie”
Appendiks: Illustrasjoner (åpnes separat)
Jan-Ivar Lindén: “Mönster och innehåll”

Symposiet ble muliggjort av generøs støtte fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Øyvind Rabbås
Praeses 2013–15